1.مشتریان ما

 • آتی نیرو
 • خوشگوار
 • اسکان 
 • کوپله رعد
پروژه ها و فعالیت های شرکت پویان انرژی لیدوما

2.پروژهای انجام شده

 • احداث نیروگاه تولید برق در شهر دماوند 7مگاوات (از مهر 1400الی حال حاضر )
 • واردات 2 دستگاه موتور ژنراتور گازی 500 کیلو وات با برند اشمیت (سال 99)
 • طراحی و ساخت تابلوهای LV ، MV (سال 99-1400-1401 ...)
 • تامین،نصب، سنکرون و راه اندازی نیروگاه دیزلی 4 مگاواتی در جزیره لارک ( از اسفند سال 1400الی در حال حاضر)
 • تامین، نصب، سنکرون و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 2250 کاوا در کارخانه خوشگوار تهران (نیمه اول سال 1400)
 • تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا در ویلای فشم-نهران (نیمه اول سال 1401)
 • تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 110 کاوا در ویلای کتالم مازندران (نیمه دوم سال 1401)
 • تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 60 کاوا در هولدینگ ارنیکا-تهران ( سال 98)
 • تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 165 کاوا در کلینیک نیاوران-تهران( سال 99)
 • ممیزی انرژی شرکت  مشیران مهر 99
 • ممیزی انرژی شرکت حسابرسی رایان 99

تیم فنی و بازرگانی - دفتر فنی